Pokaldryss etter god friidrettssesong

EIK friidrett avholdt årsmøte tirsdag 15. mars. På møtet ble det lagt fram en årsberetning som viste at tross koronarestriksjoner ble 2021 en god sesong. 

Flere av klubbens unge utøvere er blant de beste i landet i sin årsklasse. 

Oliver T. Noreng, Odin Gjersund Tingbø og Ronja Johnsen Skåtøy fikk diplom for å ha satt klubbrekorder i sin årsklasse. Kirsti Johnsen Skåtøy og Morten Tengesdal fikk diplom for klubbrekord på timesløp. Noreng og Tengesdal var ikke til stede på møtet og er derfor ikke med på bildet fra denne utdelingen.

Ronja Johnsen Skåtøy fikk gavekort som årets utøver. 

Utøvere i treningsgruppen fra 10- 16 år fikk pokal for stor treningsiver.

Regnskapet viste et overskudd på drøyt 39.000 kroner.

Gunnar Kvassheim ble gjenvalgt som leder. Med seg i styret har han Kirsti Johnsen Skåtøy (nestleder), Tor-Eivind Fagereng (sekretær), Heidi Nassehi, Gjøran Sørli og Cecilie Gjersund. Bård Henning Kvinen og Stein Magnus Undheim ble valgt som varamedlemmer til styret.

Elsa Tønnesen og Asbjørn Nodland gikk ut av styret og ble takket for god innsats. Asbjørn Nodland har over 50 aktive år i EIK friidrett, godt over halvparten av disse årene har han sittet i styret.