STYRET

Styret har denne sammensetningen for 2019:

Leder: Gunnar Kvassheim

Nestleder: Thomas Hetland

Sekretær: Ivar Einarsen

Kasserer: Asbjørn Nodland

Styremedlem: Karianne Eie Pettersen

Styremedlem: Kirsti Johnsen Skåtøy

Varamedlemmer: Gunn Seglem Christoffersen,Elsa Tønnesen.