STYRET

Styret har denne sammensetningen for 2021:

Leder: Gunnar Kvassheim

Nestleder: Kirsti Johnsen Skåtøy

Sekretær: Tor-Eivind Fagereng

Kasserer: Asbjørn Nodland

Styremedlem: Gjøran Sørli

Styremedlem: Cecilie Gjersund

Varamedlemmer: Bård Henning Kvinen,Elsa Tønnesen.