STYRET

Styret har denne sammensetningen for 2022:

Leder: Gunnar Kvassheim

Nestleder: Kirsti Johnsen Skåtøy

Sekretær: Tor-Eivind Fagereng

Styremedlem: Heidi Nassehi

Styremedlem: Gjøran Sørli

Styremedlem: Cecilie Gjersund

Varamedlemmer: Bård Henning Kvinen,Stein Magnus Undheim.

På siden av styret for å ta regnskap: Asbjørn Nodland.