STYRET

Styret har denne sammensetningen for 2020:

Leder: Gunnar Kvassheim

Nestleder: Thomas Hetland

Sekretær: Ivar Einarsen

Kasserer: Asbjørn Nodland

Styremedlem: Gjøran Sørli

Styremedlem: Kirsti Johnsen Skåtøy

Varamedlemmer: Bård Henning Kvinen,Elsa Tønnesen.