RETNINGSLINJER FOR UTGIFTSDEKNING/KONKURRANSEDELTAKELSE

EIK friidrett – retningslinjer for utgiftsdekning/konkurransedeltaking

Vedtatt av styret i EIK friidrett 4/10-2021 Aldersgruppen 7-9 år

Ved deltakelse i Rogaland dekkes startkontingent på stevner som er prioritert av klubben, og hvor det er lagt opp til at flere av klubbens utøvere kan delta.

For denne gruppen dekker ikke klubben utgifter ved deltakelse utenfor Rogaland.

Kjøregodtgjørelse/bompenger/ferjeutgifter dekkes når transporten inngår i et felles opplegg for flere utøvere.

Aldersgruppen 10 – 18 år

For denne gruppen dekkes startkontingent på stevner i Rogaland og på andre stevner som er prioritert av klubben, eller hvor deltakelse er forhåndsklarert med trener eller styreleder.

Kjøregodtgjørelse/bompenger/ferjeutgifter dekkes når transporten inngår i et felles opplegg for flere utøvere, eller når det er avtalt med trener/styreleder. Det samme gjelder utgifter forbundet med overnatting.

Det forutsettes at det er fellestransport så langt dette er mulig. Velger noen å reise i egen regi uten å ha med andre deltakere fra klubben, kan det ikke påregnes utgiftsdekning med mindre annet er avtalt.

Aldersgruppen over 18 år

For de som har betalt aktivt medlemskap dekkes startkontingent inntil 300 kr per løp i Rogaland. Ved stevnedeltakelse i Rogaland, hvor flere kjører sammen betales kjøregodtgjørelse.

Dekning av utgifter ved deltakelse utenfor Rogaland forutsetter at dette er avtalt på forhånd med styreleder eller den han bemyndiger.

Sats kjøregodtgjørelse er 3,00 kroner – ekstra for passasjer 0,25 kroner

Det forutsettes at de som får dekket utgifter ved stevnedeltakelse ved forespørsel deltar på to minst dugnader i året (funksjonær på stevne, treneroppdrag, lotterisalg o.l.)

Dersom krav om medlemskontingent er sendt ut skal denne betales før det kan kreves dekning av utgifter ved stevnedeltaking.