Årsmøte EIK Friidrett 25 feb.

Årsmøte EIK friidrett torsdag 25. februar

Vi avholder årsmøte i klubbhuset torsdag 25. februar klokka 20. Vi lager et «koronatilpasset» opplegg. Det innebærer blant annet at vi utsetter utdeling av premier til de yngste til en senere anledning.

De som ønsker å delta bes melde seg på til undertegnede med mail til gkvassheim@gmail.com eller med sms til 46808961

Dagsorden:1) Åpning ved lederen

2) Valg av møteleder og møtereferent

3) Godkjenning av dagsorden

4) Styrets beretning for 2020

5) Regnskapet for 2020

6) Budsjettet for 2021

7) Valg

8) Eventuelt