Klubbstevne 11 juni

Vi vil arrangere et enkelt klubbstevne for klubbmedlemmer fra 10år til vet. torsdag den 11 juni kl 18.00 ( påmelding senest en 1/2 time før)

Vi vil følge de nye retningslinjer fra myndighetene ang. arrengement.

Øvelser: 60 -100 -300 , lengde og kule.

OBS. Ingen garderober